Het Filosofisch Café Drachten                    Link naar facebook

Het filosofisch Café organiseert zgn. Café-avonden en cursussen.

De eerst volgende bijeenkomst is:  25 februari 2020.

Nadere informatie vindt u hieronder.
Voor lezingen e.d. zie onder
programma.a) Café Avonden:
    De bijeenkomsten van het volgende seizoen (1e helft 2020) worden gehouden op: 
  
  21 januri, 25 februari, 24 maart,21 april en 19 mei.

    (voor meer informatie over de het programma, zie onder het tabblad
"Programma")
b) Cursus:
      Voor het najaar staat er een cursus op het programma: Schoppenhauer & Nietzsche (zie tabblad "Cursus").

Tenzij anders vermeld vinden alle bijeenkomsten plaats is in de Brede School in de wijk "De Drait", Flevo 190 9204JT Drachten.
Let op: Aanmelden is niet nodig. Zaal open om 19.00 uur.
Op deze reguliere bijeenkomsten is de toegangsprijs € 8,- en dat is incl. 2 consumpties. Studenten betalen € 5-.

 
                                                                 

      

 

 Ook voor filosofie

            

            Visie Filosofisch Café Drachten

De visie-omschrijving is onderverdeeld in 4 onderdelen, te weten:
-Wat is een filosofisch Cafe
-Wat is filosofie
-Welke vragen
-Welke antwoorden

 

Wat is een filosofisch café?

 Een filosofisch café is een ontmoetingsplaats voor mensen die antwoorden zoeken op vragen en/of uitgedaagd willen worden om na te denken over vragen die betrekking hebben op het menselijk bestaan. Het Filosofisch Café Drachten (FCD) organiseert zeven maal in het jaar een avond, waarop iemand een inleiding houdt over een belangwekkend onderwerp, waarna er gelegenheid is om met elkaar in gesprek te gaan.

Daarnaast organiseert FCD jaarlijks een cursus, waarin dieper wordt ingegaan op een thema. Soms aan de hand van een boek, waardoor de cursus het karakter krijgt van een leesgroep.

Het Café is bedoeld voor leken. Dus mensen die zich niet beroepshalve met filosofie bezig houden, maar wel in filosofie geïnteresseerd zijn en die zich op een ontspannen manier willen verrijken met nieuwe kennis en inzichten.
Van een café kun je niet lid worden, daar ga je heen wanneer je zin hebt. En aanmelden is dus ook niet nodig.

  

Wat is filosofie?

In het Café worden vragen op een filosofische manier benaderd. Dat wil zeggen: proberen op een onbevooroordeelde en kritische manier een probleem op meerdere manieren te benaderen. Durven te twijfelen en het vanzelfsprekende los te laten. Durven op zoek te gaan naar vooronderstellingen van en argumenten voor je eigen ideeën en meningen, en die van anderen. Proberen je eigen ideeën zo helder mogelijk onder woorden te brengen. Enerzijds kan dit denken veel plezier schenken en troost bieden. Anderzijds kan filosofie leiden tot ingrijpende veranderingen in opvattingen en levenswijzen. Voor velen start filosofie bij verwondering of uit verbijstering, zodat heel alledaagse ervaringen kunnen leiden tot diepzinnige vragen.

  

Welke vragen?

Een alledaagse ervaring kan zijn: een mooi vergezicht tijdens de vakantie. Deze ervaring kan verwondering te weeg brengen en de vraag oproepen: hoe is het mogelijk dat ik besta, dat de wereld bestaat? Voorbeelden van andere vragen zijn: Wat is rechtvaardigheid? Vormen robots een gevaar voor de menselijke soort? Waar stopt tolerantie en begint onverschilligheid? Mag ik over mijn eigen dood beslissen?

In het Café komen dergelijke vragen aan de orde, maar de nadruk ligt op nijpende maatschappelijke en existentiële kwesties. Het Café wil dus inhaken op de actualiteit en zaken die diep ingrijpen in het persoonlijk bestaan, zoals blijkt uit enkele van de genoemde voorbeelden.

  

Welke antwoorden?

Overal op de wereld hebben mensen al eeuwenlang nagedacht over filosofische vragen. Filosofen en niet-filosofen kunnen putten uit die rijke bron aan gedachten bij het zoeken naar antwoorden. Tegelijkertijd doemen nieuwe vragen op, die nieuwe antwoorden vergen.

In het Café nodigen we mensen uit die ons kennis laten maken met oude en nieuwe inzichten van (beroeps)filosofen en hun manier van denken. Mensen die ons ideeën en gereedschappen kunnen aanreiken die wij kunnen gebruiken om antwoorden te vinden op onze vragen.

Filosofie is leuk, maar ook erg nodig. Zeker nu. We leven in verwarde en verwarrende tijden; veel oude zekerheden zijn verloren gegaan. Nooit eerder zijn we zo op onszelf teruggeworpen om houvast te zoeken. In die zoektocht wil ons Filosofisch Café een rol spelen, samen met zijn bezoekers. Door naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan.

Van een café kun je niet lid worden, daar ga je heen wanneer je zin hebt. En aanmelden is dus ook niet nodig.

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van ons programma meldt u dan aan op het onderstaande email adres.

Het email adres is: filosofischcafedrachten@gmail.com

Is uw privacy gegarandeerd? Dat leest u hier.

======================================================================================================================

filosofischcafedrachten@gmail.com