Het Filosofisch Café Drachten

Nadere details betreffende het programma 2017 / 2018                                                        Link naar facebook

                                                                                                                                        LETOP: Locaties zijn verschillend!
                                                                                                                                        AANMELDEN alleen nodig voor 24 april (zie aldaar)
___________________________________________________

 Volgende data zijn:
_____________________________________________________

 

 ------------------------------------------------------Het programma 2018/2019 start weer in september
Let op: er is een cursus welke start op 25 september

 

 

Voor toegangsprijzen: zie homepage

 ==========================================================================================

 Einde van het seizoen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ===========================================================================================

 

 2017: Arelis Heemstra
Lezing: Vijand of mogelijke vriend?


Bij de val van de muur dacht Fukuyama dat het einde van de geschiedenis aangebroken was. 9/11 logenstrafte deze idee. We zijn in een tijd aangeland waarin er weer sprake is van vijanden (IS, Poetin…).
Wat verstaan we, echter, onder de ‘vijand’? Is hij een potentiële vriend (Habermas) of de onverzoenlijke tegenstander (Carl Schmitt) die de vorming en het onderhouden van een staat noodzakelijk maakt.

Arelis Heemstra promoveerde cum laude aan de Vrije Universiteit op een proefschrift over Schelling.
Hij was leraar filosofie aan CSG Liudger te Drachten.

 ==================================================================================================

 

 

    LETOP: AANMELDEN IS NIET NODIG
                                                                                                                                                  Brede School in De Drait; zaal open 19.00 uur.

filosofischcafedrachten@gmail.com