Nadere details betreffende het programma 2017 / 2018                                                        Link naar facebook

                                                                                                                                    LETOP: AANMELDEN IS NIET NODIG
                                                                                                                                    Brede School in De Drait; zaal open 19.00 uur.

7 november 2017

Spreker is Prof. Ger Groot.

De voordracht gaat over zijn recente boek "Geest uit de fles"; Hoe de moderne mens werd wie hij is.

Filosoof en publicist Ger Groot schreef het boek ‘De geest uit de fles’. Volgens de achterflap is dit boek  een geschiedenis van de moderne filosofie en een zinnenprikkelende beschouwing ineen. Groot laat zien en horen hoe wij, zelfbewuste én onzekere mensen aan het begin van de eenentwintigste eeuw, zijn geworden wie we zijn. Sinds Descartes heeft de radicale twijfel zijn intrede gedaan en is 'de geest uit de fles'. De filosofie van de afgelopen vier eeuwen laat zich beschrijven als één lange worsteling met de erfenis van de religie. Niet alleen de filosofie, maar de hele cultuur is van die worsteling doordrongen. Groot illustreert dit door een stoet van filosofen aan het woord te laten: van Descartes en Rousseau tot Hegel, Schopenhauer, Nietzsche en Foucault. En nog vele anderen.

Het boek kreeg zeer lovende kritieken: Hans Achterhuis gaf het boek vijf sterren. De kop boven de recensie: Ger Groot schrijft een feest van herkenning en helderheid.

De heer Groot komt naar Drachten om te vertellen over zijn boek. Hij schetst de grote lijn, maar illustreert zijn betoog ook met voorbeelden uit het boek en de website die gekoppeld is aan het boek. Op de site zijn talloze beeld- en geluidsfragmenten te zien en te horen: een geweldige aanvulling. Vandaar ook de aanbeveling van het boek als ‘een schitterend lees-, kijk- en luisterboek’.

De avond wordt gehouden op 7 november in Dienstencentrum De Holdert, Van Knobelsdorffplein 121, 9203 DH Drachten. 
Entree € 8,00, inclusief consumpties (studenten € 5,00). Aanmelden is niet nodig.

 

 

 

 -----------------

 

 

 

 

Voor toegangsprijzen: zie homepage

 ==================================================================================================

 Einde van het seizoen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017: Arelis Heemstra
Lezing: Vijand of mogelijke vriend?


Bij de val van de muur dacht Fukuyama dat het einde van de geschiedenis aangebroken was. 9/11 logenstrafte deze idee. We zijn in een tijd aangeland waarin er weer sprake is van vijanden (IS, Poetin…).
Wat verstaan we, echter, onder de ‘vijand’? Is hij een potentiële vriend (Habermas) of de onverzoenlijke tegenstander (Carl Schmitt) die de vorming en het onderhouden van een staat noodzakelijk maakt.

Arelis Heemstra promoveerde cum laude aan de Vrije Universiteit op een proefschrift over Schelling.
Hij was leraar filosofie aan CSG Liudger te Drachten.

 ==================================================================================================

 

 

    LETOP: AANMELDEN IS NIET NODIG
                                                                                                                                                  Brede School in De Drait; zaal open 19.00 uur.

filosofischcafedrachten@gmail.com